Malagasy Ranoray

January 27, 2006

Nihoatra ny bande passante t@ pub

Filed under: Uncategorized — serasera @ 9:07 am

Nampiasaina hamoahana ny pub tao amin’ny serasera ny site ws.loharano.org. Voatery najanona anefa izany alina satria nihoatra ny bande passante nilaina. Dia voatery naverina ao amin’ny doka.serasera.org indray aloha mandra-pahazo bande passante ngeza kokoa.
Miezaka manamboatra tsikelikely ireo espaces pub azo amidy aho amin’izao fotoana izao ary mitady fomba koa hahamora ny fividianan’ny olona izany espaces izany.

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: