Malagasy Ranoray

January 10, 2006

Hafatra vaovao

Filed under: Uncategorized — serasera @ 1:15 am

Manomboka mitranga ao amin’ny forum.serasera.org indray rehefa misy hafatra vaovao ao amin’ny namana. Isaky ny 10 minitra vao miova ilay filazana hoe hafatra vaovao. Aza gaga izany raha ohatra ka efa voavaky ilay hafatra nefa mbola misy hoe Hafatra vaovao ihany ao amin’ny forum.

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: