Malagasy Ranoray

January 8, 2006

Fanatsarana ny forum : mamaky avy hatrany

Filed under: Uncategorized — serasera @ 10:58 am

Hevitra avy tamin’i DS hoe rehefa tsindrina ilay hoe "vakio" dia tokony hisokatra avy hatrany ny hafatra.
Vita izany amin’izao fotoana izao.
Fanampin’izany dia tonga dia azo sokafana amin’ny endrika toa izao ny hafatra tsirairay na dia tsy hafatra farany aza.
http://forum.serasera.org/?rub=dinika/message&msgid=(parent_id)#(message_id)

ka (parent_id) ny id-n’nymessage voalohany eo amin’ny lisitra
ary (message_id) ny id-n’ny message tiana hovakiana

Ohatra

http://forum.serasera.org/?rub=dinika/message&msgid=m43aa43401cdb3#m43aaba92d4b46

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: