Malagasy Ranoray

January 2, 2006

Ilay olana ao amin’ny dinika.

Filed under: Uncategorized — serasera @ 10:57 pm

Ny olana tao amin’ny dinika dia mety mifandray amin’ny fahana RSS izay vao nampidirina sy nohatsaraina tamin’ity tao vaovao ity. Nisy variable $msg izay mbola nihainohaino tamin’ilay fahana RSS ka mety iny no raisin’ny hafatra. Ho hita eo ny vokany.
Ny fomba nanaovana ny debug dia ny fampitahana ny $_POST[msg] sy ny $msg ka raha vao tsy mitovy ireo dia midika izay fa tsy ny hafatra tokony ho tafiditra no tafiditra.
Mbola mitohy ny fanarahamaso.

Advertisements

Leave a Comment »

No comments yet.

RSS feed for comments on this post. TrackBack URI

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: